Βλάβες Software
Ρυθμίσεις Εφαρμογών
25 €
Δημιουργεία Apple ID
25 €
Ανάκτηση Κωδικών Πρόσβασης
40 €
Backup
25 €
Passcode Bypass
40 €
Data Transfer
30 €
Restore
35 €
Backup 0-16GB
40 €
Backup 16-32GB
50 €
Backup 32-128GB
70 €