ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Εάν τα Windows δεν αναγνωρίζουν το σκληρό σας δίσκο ή διαγράψατε κάποια αρχεία σας είναι πιθανό να μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε ακόμα και αν διαμορφώσατε το δίσκο που είχε το λειτουργικό σας σύστημα.
50 €