ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS ΧΩΡΙΣ BACKUP
 Θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows που έχετε αγοράσει. Θα εγκαταστήσουμε όλες τις ενημερώσεις, όλους τους οδηγούς συσκευών και θα διασφαλίσουμε ότι η εγκατάσταση σας λειτουργεί σωστά.
30 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS
 Θα δημιουργήσουμε αντίγραφα των αρχείων που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Έπειτα θα διαμορφώσουμε το δίσκο και θα εγκαταστήσουμε την έκδοση των Windows 7, Windows Vista ή των Windows XP που έχετε αγοράσει. Θα εγκαταστήσουμε όλες τις ενημερώσεις, όλους τους οδηγούς συσκευών και θα διασφαλίσουμε ότι η εγκατάσταση σας λειτουργεί σωστά.
50 €