ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΩΝ
 Θα εντοπίσουμε και θα αφαιρέσουμε τους ιούς και τα προγράμματα υποκλοπών που τυχόν υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Θα επιδιορθώσουμε τις όποιες βλάβες έχουν προκαλέσει οι ιοί στο λειτουργικό σας σύστημα (Windows) ή στα αρχεία σας.
30 €
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 Θα εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα ασφαλείας  για να εξασφαλίσουμε ότι ακόμα και οι νεώτεροι ιοί δεν θα εισβάλουν στον υπολογιστή σας για να καταστρέψουν αρχεία, να μειώσουν την ταχύτητα του υπολογιστή σας ή ακόμα και να τον καταστρέψουν.
30 €
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Θα εγκαταστήσουμε τις λειτουργίες γονικού ελέγχου, λογισμικό αποκλεισμού δικτυακών τόπων και λογισμικό ελέγχου του Ιστού ώστε να μπορείτε να ελέγχετε πού μπαίνουν και τι κάνουν τα παιδιά σας στο Internet.
25 €